Przekaż Fundacji 1% podatku dochodowego

Fundacja zarejestrowana została jako Organizacja Pożytku Publicznego w październiku 2004 roku,  co mogą Państwo sprawdzić na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/bip/wykaz-organizacji-pozytku-publicznego

Dzięki temu za jej pośrednictwem możliwe jest wyposażenie Szpitala św. Zofii w nowoczesnej klasy sprzęt medyczny.

Każdy podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może, dokonujące rocznego rozliczenia podatku dochodowego PIT, sam zdecydować, na co przeznaczony zostanie Jego 1% podatku.

Zachęcamy Państwa do wsparcia Fundacji i przekazania 1% podatku dochodowego za rok 2019

W tym celu należy w formularzu PIT wskazać numer, pod którym Fundacja wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego, tj. KRS 0000101727 oraz kwotę nieprzekraczającą 1% obliczonego podatku dochodowego, po zaokrągleniu do dziesiątek groszy w dół.

W zależności od tego, który formularz PIT podatnik zobowiązany jest wypełnić, dane do uzupełnienia znajdują się w następujących pozycjach:

poz. 126-130- PIT-28,

poz. 305-310 - PIT-36,

poz. 105-110 - PIT-36L,

poz. 124-129 - PIT-37,

poz. 58-63 - PIT-38.

 

Podatnik nie dokonuje wpłaty na konto bankowe Fundacji, gdyż zrobi to Urząd Skarbowy.

Należy pamiętać, aby:

  • wpisywaną kwotę zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół,
  • zgodnie z prawem - całą kwotę 1% podatku przekazać tylko jednej organizacji,
  • zeznanie roczne złożone zostało w terminie (między 2 stycznia a 30 kwietnia) i zawierało bezbłędnie wpisany numer KRS Fundacji, wówczas US dokona wpłaty.

Możliwość zadecydowania o przeznaczeniu 1% podatku dochodowego nie dotyczy płatników podatku od osób prawnych. Mają oni jednak możliwość dokonania na rzecz Fundacji darowizny, a następnie pomniejszenia podstawy obliczenia podatku o kwotę darowizny.

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Przekaż Fundacji darowiznę i odlicz od podatku dochodowego

Wszystkich sympatyków Szpitala Specjalistycznego św. Zofii zachęcamy do wsparcia jego działalności poprzez dokonanie darowizny pieniężnej na rzecz Fundacji. Z tego tytułu możliwe jest odliczenie od podstawy opodatkowania kwoty darowizny. Osoby fizyczne, a także spółki osobowe, mogą odliczyć od kwoty do opodatkowania do 6% dochodu (PIT), a osoby prawne do 10% dochodu (CIT) w danym roku podatkowym.

Każdą, nawet najdrobniejszą kwotę można wpłacać bezpośrednio na numer konta:

Fundacja dla Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie

Ul. Łucka 18 lok. 1801/1802

00-845 Warszawa

Nr konta 66 1240 6319 1111 0000 4780 2247

Z zaznaczeniem:

„darowizna na cele statutowe”

 

Osoby, które zasilą konto Fundacji o kwotę 100 zł i wyższą, w ramach podziękowania mogą liczyć na pamiątkowy album wydany z okazji jubileuszu 100-lecia Szpitala św. Zofii (do wyczerpania nakładu).

Album będzie można odebrać w Sekcji Księgowości (tel. 22 25 59 842)

 

Wszystkie prawa zastrzeżone © Fundacja dla Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie